Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatkiKultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-23
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 października 2019 r.

TRENER
Doktor - absolwent ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, księgowy - praktyk organizacji pozarządowych od 2001 roku, prowadzący własne biuro rachunkowe dla ww. podmiotów, doświadczony wykładowca i szkoleniowej ekonomii społecznej - ponad 1800 godzin przeprowadzonych szkoleń w całej Polce (od Zakopanego po Gdańsk, od Białegostoku i Olsztyna po Katowice, Wrocław i Szczecin), autor książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, publikowanej w 5 aktualizowanych wydaniach od 2013 do 2018 roku w ponad 15.000 egzemplarzach, przyjętą jako podręcznik UE w Poznaniu i UE w Krakowie. Prawdopodobnie najlepszy księgowy NGO w Poznaniu. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej:
  • Podstawowe różnice pomiędzy założeniami rachunkowości jednostek komercyjnych a organizacji pozarządowych,
  • Idea rachunkowości i sprawozdawczości w III sektorze,
  • Cele statutowe organizacji pozarządowej w relacji z przepisami prawa i oczekiwaniami Państwa Polskiego,
  • Struktura rachunku przychodów i kosztów w NGO.
 2. Podstawowe akty prawne:
  • Ustawa o rachunkowości ze zmianami obowiązującymi od 2017 roku,
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Inne zewnętrzne akty prawne,
  • Statut, najważniejszy wewnętrzny akt prawny.
 3. Podstawowe założenia rachunkowości wg ustawodawcy:
  • Struktura kosztów działalności statutowej, koszty ogólnego zarządu,
  • Przychody i koszty działalności statutowej odpłatnej,
  • Księgowość przy prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Struktura bilansu i rachunku zysków i strat,
  • Zakres obowiązujących punktów informacji dodatkowej, z odniesieniem do typów działalności,
  • Proponowane wzory sprawozdań finansowych i możliwości praktyczne,
  • Interpretacje przepisów, w tym pojęcia "zysku", "działalności statutowej", "działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej", "amortyzacji".
 4. Wewnętrzne zasady rachunkowości:
  • Konieczne i użyteczne zapisy w polityce rachunkowości,
  • Konta w Zakładowym Planie Kont w oparciu o obowiązujące przepisy.
 5. Podstawowe i szczególne operacje gospodarcze w organizacji pozarządowej a przepisy ustawy o rachunkowości i innych ustaw:
  • Realizacja celów statutowych,
  • Dokumentacja realizacji celów predysponujących do zwolnienia z CIT,
  • Sprawozdawczość w ramach realizowanych projektów,
  • Działalność pożytku publicznego,
  • Działalność statutowa odpłatna,
  • Działalność gospodarcza.
 6. Zasady rozliczenia podatku dochodowego w świetle obowiązujących przepisów:
  • Podstawy zwolnienia uzyskanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
  • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna, działalność gospodarcza a przepisy podatkowe,
  • Relacja sprawozdawczości finansowej i podatkowej, miejsca szczególnej uwagi i możliwe udogodnienia,
  • Koszty uzyskania przychodu, wydatki na cele statutowe i koszty n.k.u.p.;
  • Rozliczenia kolejnych okresów,
  • Inne wymogi podatkowe.
 7. Strefa wolnego pytania.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-23
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów