Rachunkowość budżetowa w sektorze finansów publicznych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-03-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 marca 2019 r.

TRENER

Ekonomista, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów, publikacji (m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości
 2. Zasady rachunkowości – podstawowe, szczegółowe, uniwersalne
 3. Polityka rachunkowości – elementy składowe, obowiązek tworzenia, przykładowa polityka rachunkowości
 4. Księgi rachunkowe – sposób prowadzenia, elementy składowe, ich wzajemne powiązania oraz zasady otwierania i zamykania i ich wpływ na sprawozdawczość
 5. Dokumenty księgowe – rodzaje, obieg, opisywanie, obowiązek prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz ich archiwizacja
 6. Poprawianie błędów
 7. Skutki zmian Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...) – Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 - konta bilansowe i pozabilansowe, konta syntetyczne i analityczne oraz zasady budowania zakładowego planu kont
 8. Klasyfikacja budżetowa – dział, rozdział, paragraf
 9. Plan finansowy – zasady tworzenia i wykonania.
 10. Moment otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz konsekwencje ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych
 11. Skutki zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864)
 12. Inwentaryzacja – metody, terminy, częstotliwość, najczęściej popełniane błędy. Wzory druków, oświadczeń, protokołów, zestawień, księgowań i przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
 13. Zasady umarzania lub amortyzowania składników majątkowych w jst
 14. Księgowania związane z końcem i na przełomie roku budżetowego 2017r.
 15. Fundusz socjalny 2017/2018– zasady tworzenia, naliczania odpisu, korekta, ewidencja księgowa – przykładowy regulamin
 16. Odpowiedzialność kierownika, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej jednostki
 17. Dyskusja.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Rachunkowość budżetowa w sektorze finansów publicznych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-03-25
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów