Przetwarzanie danych osobowych po zmianach wynikających z unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-26 do 2018-10-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 października 2018 r.

TRENER

Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej

PROGRAM SZKOLENIA

1.     Zasady przetwarzania danych osobowych,
2.     Najczęściej występujące nieprawidłowości w trakcie przetwarzania danych osobowych,
3.     Zakres zmian w przepisach jakie wejdą w 2018 roku,
4.     Nowe definicje i pojęcia w RODO,
5.     Nowa funkcja – Inspektor ochrony danych ,
6.     Przesłanki uprawniające do przetwarzania danych osobowych wg. RODO, zasady udzielania zgody ,
7.     Nowe zadanie – rejestrowanie czynności,
8.     Nowa sytuacja  - certyfikacja , kodeks dobrych praktyk.
9.      Nowa zadanie - obowiązek zgłaszania incydentów ,
10.  Prawa do :

- przenoszenia danych,

- prawo do bycia zapomnianym ,

- prawo do dostępu do danych osobowych ,

- prawo do sprostowania,

- prawo do sprzeciwu,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

11.  Rodzaje dokumentów i instrukcji obowiązującej w jednostce,
12.  Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy,
13.  Zasady prowadzenia rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych według RODO,
14.  Zasady przetwarzania danych osobowych tzw. szczególnie chronionych,
15.  Zasady udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym,
16.  Nowy rejestr w GIODO – ogólnokrajowy rejestr inspektorów  ochrony danych osobowych ,
17.  Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie danych osobowych – definicje i procedury,
18.  Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy – przyszły Urząd Ochrony Danych Osobowych

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Przetwarzanie danych osobowych po zmianach wynikających z unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów