Przetargi na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych. Przygotowanie i postępowania w ujęciu praktycznym

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-10
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 5 grudnia 2018 r.

TRENER

Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych. Ekspert Gazety Samorządu i Administracji udzielający odpowiedzi na pytania czytelników z zakresu gospodarki i obrotu nieruchomościami

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne organizacji i przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę:

 • Ustawa o samorządzie gminnym oraz pozostałe ustawy samorządowe – zakres kompetencji organu stanowiącego oraz wykonawczego w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości.
 • Kodeks cywilny oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami jako podstawy prawne przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej. Wskazanie przepisów oraz omówienie ich wpływu na sytuację prawną organizatora i uczestników przetargu.

2. Czynności poprzedzające przetarg:

 • Uchwała/zarządzenie o zgodzie na oddanie nieruchomości w najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu;
 • Kształtowanie wzoru umowy najmu i dzierżawy lub istotnych postanowień umowy jako integralnej części warunków przetargu. Omówienie węzłowych zagadnień konstrukcyjnych w umowie najmu i dzierżawy nieruchomości

3. Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia:

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy  - omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów po zmianach przepisów ugn w 2017r.
 • Treść wykazu a wywoławczy czynsz najmu i dzierżawy oraz zasady licytacji w toku licytacji przetargowej.
 • Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na najem i dzierżawę czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie. 

4. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej:

 • Ogłoszenie o przetargu – wymagana treść i tryb podawania ogłoszenia do publicznej wiadomości.
 • Warunki przetargu – sposoby kształtowania warunków przeprowadzenia przetargów z uwzględnieniem zasady równego traktowania oferentów i uczestników przetargu, zasady związania warunkami przetargu oraz zasady jednolitości przetargu.
 • Licytacja w toku przetargu – tryb i zasady prowadzenia.
 • Wadium i komisja przetargowa w przetargu na najem lub dzierżawę – wymóg czy autonomiczna decyzja organizatora?
 • Zakończenie przetargu wyborem oferty, odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu. Dopuszczalność i zasady stosowania w przetargach na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej.
 • Zawarcie umowy w wyniku przetargu na najem i dzierżawę oraz uchylanie się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy – konsekwencje prawne, dopuszczalne działania organizatora. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Przetargi na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych. Przygotowanie i postępowania w ujęciu praktycznym
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-10
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów