Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2019 r. Obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-14
Godzina:
9:00 - 14:00
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 11 grudnia 2018 r.

TRENER

Magister administracji, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada praktykę w kancelarii prawnej, wieloletni pracownikiem administracji samorządowej, obecnie inspektor wojewódzki ds. kontroli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stany cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz rejestracji i kwalifikacji, k.p.a.). Prowadząca szkolenia głównie dla pracowników jst oraz pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Realizacja obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej:

1. Aktualne podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (oraz założenia ewidencji wojskowej).

2. Sporządzanie i prowadzenie rejestru.

3. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji:

 • Przekazywanie rejestru do WKU.
 • Obowiązek zawiadamiania o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy.
 • Przekazywanie informacji wojewodzie.

4. Wzory pism i dokumentów.

II. Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową.

III. Realizacja obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej:

1. Aktualne podstawy prawne regulujące przeprowadzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów kwalifikacji wojskowej.

2. Monitorowanie aktualności rejestru.

3. Sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji.

4. Prowadzenie wykazu osób o nieregulowanym stosunku do obowiązku obrony RP.

5. Wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

6. Grzywna w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie wezwanego do kwalifikacji wojskowej przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące kwalifikacji wojskowej:

 • Przekazywanie wojewodzie wniosków do Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej.
 • Przekazywanie listy stawiennictwa powiatowym komisjom lekarskim.
 • Ustalanie przyczyn braku stawienia się osób do kwalifikacji i miejsca ich pobytu oraz przekazywanie tych informacji przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 • Przekazywanie WKU dokumentów zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 r.k.w.
 • Obowiązek zawiadamiania o stawieniu się po raz pierwszy do kwalifikacji.

8. Wzory pism i dokumentów.

IV. Terminy realizacji zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

V. Obowiązek osobistego stawienia się na kwalifikację wojskową a zwrot kosztów przejazdów.

VI. Decyzje administracyjne (uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny).

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2019 r. Obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-14
Godzina: 9:00 - 14:00
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów