Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - nowe zasady od 1 stycznia 2019 r.

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-11-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 listopada 2018 r.

TRENER

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, w codziennej pracy zajmujący się gospodarką nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego. Absolwentka m.in. Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w szczególności:

2. Definicja gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,

3. Przekształcenie na dzień 1 stycznia 2019 r – omówienie przedmiotu i podmiotu przekształcenia.

 • Omówienie procedury wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie:
 • Organy wydające zaświadczenia,
 • Treść zaświadczenia - oznaczenie nieruchomości, opłaty, inne informacje i pouczenia,
 • Termin wydania zaświadczenia,

4. Wydanie zaświadczenia po wpisie w KW ustanowienia lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

 • Opłaty:
 • Wysokość
 • Okres i termin wnoszenia,
 • Rozłożenie na raty i zmiana terminu wnoszenia opłat,
 • Wysokość opłaty w razie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r.
 • Możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty – opłata łączna – wniosek o ustalenie opłaty łącznej,
 • Zaświadczenie o uiszczeniu opłat,
 • Podmioty zwolnione z opłat,
 • Bonifikaty,
 • Waloryzacja,
 • Podmiot zobowiązany do wnoszenia opłat,
 • Ustalenie opłat a aktualizacja opłat i/lub ustalenie bądź zmiana stawki procentowe.

5. Omówienie procedury wydawania decyzji administracyjnych w przypadku gdy podmiot nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłat.

6. Wyjątki od przekształcenia 1 stycznia 2019 r.:

 • Wydzielenie gruntów spełniających warunki przekształcenia z nieruchomości o różnych funkcjach,
 • Wyłączenie terenów portów z przekształcenia,
 • Przekształcenie cudzoziemców na gruntach zabudowanych na cele mieszkalne,
 • Wyłączenie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez KZN,
 • Toczące się postępowania w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 •  Orzeczenia sądowe,
 • W przypadku uwzględnienia wniosku określonego art.. 7 ust. 2 dekretu 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy)

 

7. Przekształcenie w przypadku oddania budynku do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 r.

8. Przekształcenie w sytuacji wyodrębnienia lokalu po dniu 1 stycznia 2019 r.

9. Wpisy w księgach wieczystych dotyczące ujawnienia prawa własności i obciążenia z tytułu obowiązku wnoszenia opłat,

10. Stosowanie przepisów o pomocy publicznej (de minimis) w procedurze przekształcenia,

11. Omówienie zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw zmienianych ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

12. Dyskusja.

Omówienie procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w szczególności:

1.    Definicja gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,

2.    Przekształcenie na dzień 1 stycznia 2019 r – omówienie przedmiotu i podmiotu przekształcenia.

3.    Omówienie procedury wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie:

-      Organy wydające zaświadczenia,

-      Treść zaświadczenia - oznaczenie nieruchomości, opłaty, inne informacje i pouczenia,

-      Termin wydania zaświadczenia,

-      Wydanie zaświadczenia po wpisie w KW ustanowienia lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

4.    Opłaty:

-      Wysokość

-      Okres i termin wnoszenia,

-      Rozłożenie na raty i zmiana terminu wnoszenia opłat,

-      Wysokość opłaty w razie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r.

-      Możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty – opłata łączna – wniosek o ustalenie opłaty łącznej,

-      Zaświadczenie o uiszczeniu opłat,

-      Podmioty zwolnione z opłat,

-      Bonifikaty,

-      Waloryzacja,

-      Podmiot zobowiązany do wnoszenia opłat,

-      Ustalenie opłat a aktualizacja opłat i/lub ustalenie bądź zmiana stawki procentowe.

5.    Omówienie procedury wydawania decyzji administracyjnych w przypadku gdy podmiot nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłat.

6.    Wyjątki od przekształcenia 1 stycznia 2019 r.:

-      Wydzielenie gruntów spełniających warunki przekształcenia z nieruchomości o różnych funkcjach,

-      Wyłączenie terenów portów z przekształcenia,

-      Przekształcenie cudzoziemców na gruntach zabudowanych na cele mieszkalne,

-      Wyłączenie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez KZN,

-      Toczące się postępowania w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

 

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - nowe zasady od 1 stycznia 2019 r.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-11-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów