Prowadzenie spraw związanych z organizacja publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-18
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 15 października 2018 r.

TRENER

Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, znający znakomicie tematykę transportu drogowego, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rodzaje uprawnień do wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszania, przeniesienia na inny podmiot.

 • Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne.
 • Zaświadczenia i potwierdzenia zgłoszenia w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Zasady organizacji regularnych przewozów osób - pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadania.

90 minut

3. Publiczny transport zbiorowy a przewozy dzieci do szkół.

4. Planowanie publicznego transportu zbiorowego - plan transportowy.

5. Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

 • Elementy organizacji transportu.
 • Tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.
 • Rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

90 minut

6. Finansowanie przewozów – rekompensata, ulgi i inne problemy.

7. Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.

8. Projekt zmian do ustawy – proponowane rozwiązania i nowe możliwości.

9. Nowe terminy i przepisy przejściowe.

 

75 minut

1.    Rodzaje uprawnień do wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszania, przeniesienia na inny podmiot.

-          Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne.

-     Zaświadczenia i potwierdzenia zgłoszenia w publicznym transporcie zbiorowym.

2.    Zasady organizacji regularnych przewozów osób - pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadania.

90 minut

3.    Publiczny transport zbiorowy a przewozy dzieci do szkół.

4.    Planowanie publicznego transportu zbiorowego - plan transportowy.

5.    Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

-          Elementy organizacji transportu.

-          Tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.

-          Rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

90 minut

6.    Finansowanie przewozów – rekompensata, ulgi i inne problemy.

7.    Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.

8.    Projekt zmian do ustawy – proponowane rozwiązania i nowe możliwości.

9.    Nowe terminy i przepisy przejściowe.

75 minut

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Prowadzenie spraw związanych z organizacja publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-18
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów