Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych

Kategoria:
USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-24
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 października  2019  r.

TRENER

Z wykształcenia politolog, administratywista, mediator, pracownik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, od ponad 11 lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził ponad 150 kontroli w tym obszarze, współorganizował i prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin, współzałożyciel i członek zarządu fundacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacją i integracją społeczną, w ramach której prowadził szkolenia dotyczące prawa do dobrej administracji i partycypacji obywatelskiej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Sprawy meldunkowe – przesłanki zameldowania i wymeldowania a konieczność rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji administracyjnej; wszczęcie postępowania meldunkowego w świetle przepisów prawa materialnego i procesowego.
2. Podstawowe zasady postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.
3. Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO w toku postępowań w sprawach meldunkowych.
4. Zagadnienia ogólne – reprezentacja stron, pełnomocnictwo, terminowość załatwiania spraw, ponaglenia, doręczanie pism, wezwania, obliczanie terminów.
5. Etap wstępny – badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania i elementów formalnych wniosku, postępowanie naprawcze, opłaty w sprawach meldunkowych.
6. Postępowanie wyjaśniające – czynności dowodowe w sprawach meldunkowych, obowiązki i prawa organu oraz uczestników postępowania na etapie wyjaśniania sprawy.
7. Zawieszanie postępowań meldunkowych – przesłanki i tryb działania organu gminy.
8. Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych – jakie elementy musi zawierać decyzja, jak dobrze ją uzasadnić. Decyzja orzekająca co do meritum sprawy a decyzja umarzająca postępowanie.
9. Odwołanie w sprawach meldunkowych – czynności organu gminy związane z otrzymaniem odwołania, możliwe rozstrzygnięcia organu odwoławczego oraz ich skutki.
10. Skutki praktyczne ostateczności i prawomocności decyzji meldunkowej. Przesłanki i procedura wzruszenia decyzji ostatecznej w trybie wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji.
11. Analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach meldunkowych.
12. Rozwiązywanie kazusów, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-24
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów