Prowadzenie BIP

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-13
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 września 2019 r.

TRENER
Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Podstawy prawne prowadzenia BIP

 1. Kto ma obowiązek prowadzić BIP
 2. Kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej
 3. Informacje publikowane w BIP - obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej
 4. Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej
 5. BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

II. BIP- zagadnienia praktyczne

 1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA
 2. Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury
 3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
 4. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki.
 5. Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie)
 6. Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?
 7. Efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym,
 8. Urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www
 9. Obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP,
 10. Standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,
 11. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki,
 12. Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.

III. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej

 1. Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń,
 2. Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów,
 3. Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
 4. Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
 5. Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 6. Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli,
 7. Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne,
 8. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka
 9. Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?

IV. Ograniczenia na stronach BIP

 1. Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne,
 2. Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?
 3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?

V. Dyskusja

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Prowadzenie BIP
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-13
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów