Profesjonalne prowadzenie biura rady

Kategoria:
Radni, obsługa biura rady
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-11-28
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia listopada 2018 r.

TRENER

Zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.  Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Status prawny Przewodniczącego Rady, kompetencje, zadania i obowiązki.

2. Biuro rady w strukturze urzędu. Podstawy funkcjonowania biura rady gminy (w tym: podstawowe zasady podległości służbowej).

3. Zadania Biura Rady i wymagane kompetencje pracowników  biura.

4. Stosowanie Instrukcji kancelaryjnej w Biurze Rady - z uwzględnieniem współpracy międzywydziałowej oraz archiwizowania.

5. Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady i radnymi.

6. Współpraca pracowników biura rady z jednostkami merytorycznymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi.

7. Przygotowywanie projektów uchwał - podstawowe wymagania prawne i najczęściej popełniane błędy.

8. Przygotowanie i obsługa sesji rady gminy.

9. Przygotowanie i obsługa pracy komisji rady gminy.

10. Dokumentowanie obrad rady i komisji.

11. Udostępnianie Informacji publicznej z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

12. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Rady.

13. Oświadczenia majątkowe radnych.

14. Organizacja uroczystości oficjalnych, spotkań i imprez okolicznościowych (w tym: zasady prawidłowego pozdrawiania, przedstawiania, tytułowania).

15. Zasady pisania korespondencji służbowej.

16. Zasady urzędowego e-mailowania.

17. Etyka zawodowa pracownika biura rady gminy.

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów  pism,  które można wykorzystać w bieżącej pracy.  

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Profesjonalne prowadzenie biura rady
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-11-28
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów