Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616)

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-16
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 września 2019 r.

TRENER
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego. 

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko.

2.  Organy właściwe do wydania decyzji środowiskowej- z naciskiem na zmianę właściwości co do inwestycji gminnych, co do elektrowni wiatrowych i in. (wraz z omówieniem przepisów przejściowych dot. spraw wszczętych a niezakończonych).

3.  Zmiany dot. decyzji środowiskowych od 1.01.2018 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych.

4.  „NOWELIZACJA NOWELIZACJI”- CO DO SPRAW WSZCZĘTYCH I NIEZAKOŃCZONYCH PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIA PRAWA WODNEGO.

5.  KOLEJNE REWOLUCYJNE ZMIANY- NOWELIZACJA PRAWA WODNEGO OD 20.09.2018 r.

6. Organy uzgadniające i opiniujące - w tym nowy organ opiniujący od 1.01.2017 r. - organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - a od 1.01.2018 r.-nowy organ: Wody Polskie. DODANY DO USTAWY ART. 6A.

7. Nowe zadanie organu wydającego decyzję środowiskową (zgodnie z art. 77 ust.9 uuiś).

8.  Przed jakimi decyzjami wydaje się decyzję środowiskową.

9.  Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową - problemy praktyki

10. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:

 •  Gdy z wnioskiem złożono raport

 •  Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia

11. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:

 •  Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
 •  Bez OOS

12. Ocena oddziaływania na środowisko po zmianach

13. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach

14. Raport po zmianach

15. Krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Problemy praktyki- nieuregulowany stan prawny nieruchomości, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, strona nieznana z miejsca pobytu itd. zdefiniowany ustawowo krąg stron postępowania od 1.01.2018 r- największe zagrożenia

16. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa

17. Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie

18. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura

19. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura

20. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach

21. OMÓWIENIE PLANOWANEJ NOWELIZACJI PFRZEPISÓW (DRUK SEJMOWY NR 3616):

 • Zmiany dot. właściwości organów
 • Zmiany procedury wydawania decyzji (odstępstwa od zasad KPA, np.dot. ustalania kręgu stron, czy problemów dot. nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego, zawieszania postępowania itd.)
 •  Zmiany co do składanej wraz z wnioskiem dokumentacji
 •  Przepisy przejściowe dot. ww.nowelizacji

22.  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko- zagadnienia węzłowe

23. Postępowania transgraniczne- zagadnienia węzłowe

24. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616)
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-16
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów