Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616)

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-17
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia12 września 2019 r.

TRENER
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego. 

PROGRAM SZKOLENIA PO WEJŚCIU NOWELIZACJI USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.:

 

1. Podstawy prawne.

2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018).

3. NOWELIZACJA USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.:

 • PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
 • ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
 • ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
 • ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
 • ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
 • ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
 • ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
 • ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
 • ZMIANY W USTAWIE POŚ
 • ZMIANY DOT. SOOS
 • ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ

4. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:

 • Gdy z wnioskiem złożono raport
 • Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia

5. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:

 • Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
 • Bez OOS

6. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową

7. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjatków

8. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach

9. Raport po zmianach

1.    Podstawy prawne.

2.    Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018).

3.    NOWELIZACJA USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.:

-      PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI

-      ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH

-      ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI

-      ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI

-      ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA

-      ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA

-      ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI

-      ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)

-      ZMIANY W USTAWIE POŚ

-      ZMIANY DOT. SOOS

-      ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ

4.    Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:

-      Gdy z wnioskiem złożono raport

-      Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia

5.    Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:

-      Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko

-      Bez OOS

6.    Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową

7.    Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjatków

8.    Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach

9.    Raport po zmianach

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616)
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-17
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów