Problematyka reklam i reklam wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych. Zarządzanie pasem drogowym. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń, opłaty, kary, wykroczenia

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 sierpnia 2019 r.

TRENER
Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Podział dróg publicznych.

2.  Pojęcie pasa drogowego.

3.  Zarządzanie drogami publicznymi , zadania zarządców dróg.

4.  Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.

5.  Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

6.  Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym.

-  Zezwolenie na wykonanie zjazdu.

-  Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.

-  Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.

-  Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

7.  Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomunikacyjne.

8.  Reklamy wyborcze – zasady umieszczania i egzekwowanie usunięcia.

9.  Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.

10.  Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia.

11.  Reklamy w pasie drogowym. Reklamy Wyborcze i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów.

12.  Elementy postępowania administracyjnego:

-    Czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe.

-    Postępowanie odwoławcze.

-    Decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.

13.  Drzewa i krzewy w pasie drogowym

14.  Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych.

15.  Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Problematyka reklam i reklam wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych. Zarządzanie pasem drogowym. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń, opłaty, kary, wykroczenia
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów