Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-08-27
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 sierpnia  2019  r.

TRENER

Radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM SZKOLENIA

I. Prezydencka nowelizacja Kodeksu pracy

1. Nowe zasady wydawania świadectwa pracy:

 •  Modyfikacja wykroczenia w zakresie niewydania świadectwa pracy
 •  Nowe uprawnienia pracownika w zakresie ubiegania się o potwierdzenie zatrudnienia.
 •  Istota doprecyzowania w Kodeksie pracy terminu wydania świadectwa pracy.
 •  Nowe terminy związane z żądaniem sprostowania świadectwa pracy.

2. Nowelizacja przepisów w zakresie uprawnień z tytułu rodzicielstwa/opieki.
3. Modyfikacja przesłanek związanych z ubieganiem się o odszkodowanie z tyt. mobbingu.
4. Doprecyzowanie przepisów w zakresie zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji.
5. Omówienie przepisów przejściowych.

II. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w najnowszych stanowiskach MRPiPS oraz PIP.

1. Stanowisko MRPiPS z 18.02.2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy – jak należy rozumieć „oddzielne” prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
2. Stanowisko MRPiPS z 07.02.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej

 • Okres przechowywania list obecności i harmonogramów czasu pracy z okresu sprzed nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji i powstałych od 01.01.2019 r.
 • Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, w drodze do pracy i chorób zawodowych po zmianach od 01.01.2019 r.
 • Przechowywanie papierowych wniosków o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych i o wyjścia prywatne w przypadku prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
 • Dopuszczalność upoważnienia osób z zewnętrznych firm do podpisywania dokumentów zeskanowanych do formatu PDF podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną w imieniu pracodawcy.
 • Miejsce przechowywania dokumentów związanych z czasem pracy, ale niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. zgoda lekarza medycyny pracy na pracę w godzinach nadliczbowych pracownika niepełnosprawnego.

3. Stanowisko MRPiPS z 01.02.2019 r. sprawie wysokości temperatury oraz poziomu wilgotności, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
4. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 04.02.2019 r. w sprawie warunków, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
5. Stanowiska MRPiPS z 07.12.2018 r. w sprawie sposobu liczenia okresu 50 lat przechowywania akt osobowych, obowiązku informowania pracowników wraz ze świadectwem pracy o 50-letnim okresie przechowywania akt osobowych, okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej stosunku pracy po następujących po sobie umowach na przełomie 2018/19.
6. Stanowisko MRPiPS z 11.01.2019 r. oraz 17.01.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
7. Stanowisko MRPiPS z 7 lutego 2019 r. w sprawie możliwości prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej a części w postaci papierowej.

III. Ograniczenia obowiązków związanych z bhp.

1. Warunkowe zniesienie obowiązku przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych.
2. Uelastycznienie obowiązków związanych z realizacją służby bhp.

IV. Dostosowanie przepisów Kodeksu pracy do RODO.

1. Modyfikacja katalogu danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika, których pracodawca może żądać.
2. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody pracownika.
3. Gromadzenie w aktach osobowych dokumentów w zakresie niezbędnym do potwierdzenia danych osobowych pracownika.
4. Inicjatywa stron w zakresie pozyskania danych związanych z realizacją stosunku pracy.
5. Warunki przetwarzania danych biometrycznych.
6. Obowiązek przetwarzania danych szczególnych kategorii przez osoby posiadające pisemne upoważnienie od administratora danych.
7. Zmiana wprowadzonych w maju 2018 r. zasad w zakresie monitoringu pracowników.
8. Nowe uprawnienie pracodawcy żądania od kandydata do pracy skierowania oraz orzeczenia dot. profilaktycznych badań lekarskich.
9. Właściwe postępowanie pracodawcy w zakresie dokumentacji dotyczącej profilaktycznych badań lekarskich.

V. Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

1. Forma pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń.
2. Wymogi w zakresie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii.
3. Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem świadczeń socjalnych.
4. Obowiązek dokonywania weryfikacji przetwarzanych danych osobowych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-08-27
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów