Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej – podejście praktyczne

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 lutego 2018 r.

TRENER

Główny specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Współtwórca ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również uczestniczyła w pracach nad poselskim projektem nowelizacji ustawy. Zajmuje się również programowaniem i opiniowaniem Nowej Perspektywy Unijnej na lata 2014- 2020. Ekspert portalu „prawo socjalne”. Uczestniczyła w negocjacjach z Komisja europejska Funduszy na lata 2014- 2020. Autor „Informatora o ustawie o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej”, ekspert portali prawnych. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach zajmujących się opieką nad dzieckiem i rodziną.

PROGRAM SZKOLENIA

1.         Prawa i obowiązki pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

2.         Zasady regulujące przyznawanie świadczeń finansowych.

3.         Zadania opiekuna usamodzielnienia oraz osoby pracującej z usamodzielnianym wychowankiem.

4.         Sposoby dokumentowania pracy z osobą usamodzielnianą.

5.         Praktyczne aspekty pracy z usamodzielnianymi wychowankami:

a.        przygotowanie wychowanka do usamodzielnienia – zapoznanie z obowiązującym stanem prawnym,

b.        pomoc w wyborze opiekuna usamodzielnienia,

c.         obowiązki opiekuna usamodzielniania,

d.        pomoc w przygotowaniu IPU, wzorcowy IPU

e.        monitorowanie realizacji IPU – udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej,

f.          wskazania do modyfikacji IPU,

g.        końcowa ocena realizacji IPU

h.        Pozyskiwanie środków krajowych i unijnych na realizacje zadań.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej – podejście praktyczne
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów