Postępowanie z odpadami po zmianach prawnych

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-06-28
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 czerwca 2019 r.

TRENER
Profesor zwyczajny doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakładu Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska, autor licznych opracowań, w tym podręczników i komentarzy, opinii i analiz dla urzędów państwowych i firm.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres dokonanych zmian.
 2. Nowa definicja odpadów niebezpiecznych.
 3. Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny.
 4. Nowe regulacje dotyczące magazynowania odpadów.
 5. Obowiązki związane z uzyskiwaniem zezwolenia na gospodarowanie odpadami (zabezpieczenie roszczeń).
 6. Nadzór nad miejscami gromadzenia i składowania odpadów, sprawowany przez posiadacza odpadów i organy nadzoru.
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o odpadach.
 8. Pytania i odpowiedzi.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Postępowanie z odpadami po zmianach prawnych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-06-28
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów