Postępowanie podatkowe – podatki lokalne

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-15
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 lutego 2018 r.

TRENER

Radca prawny, pracownik organu odwoławczego z ponad 10 letnim doświadczeniem orzeczniczym

PROGRAM SZKOLENIA

 I.        Strona postępowania  (definicja, wielość stron, wybrane zagadnienia praktyczne)
II.        Zastępstwo procesowe (pełnomocnik, pełnomocnik do doręczeń, wyręczyciel)

1.       kto może być pełnomocnikiem

2.       dokument pełnomocnictwa

3.       profesjonalni pełnomocnicy – problem PPS-1

4.       opłata skarbowa od pełnomocnictwa

III.        Wszczęcie postępowania podatkowego

1.       kiedy i w jakiej formie

2.       kiedy nie jest wymagane wydanie postanowienia o wszczęciu z urzędu
IV.        Postępowanie wyjaśniające

1.       dowody w ujęciu ogólnym,

2.       ewidencja gruntów i budynków jako źródło dowodowe w postępowaniu wymiarowym,

3.       deklaracja podatkowa jako dowód,

4.       oględziny

V.        Obowiązki organu podatkowego w toku postępowania.

1.       ciężar dowodu (w sprawach wymiaru i udzielenia ulg w spłacie zaległości podatkowych)

2.       zapewnienie czynnego udziału strony w postępowaniu

VI.   Zasady doręczania pism.

1.       doręczenia tradycyjne

2.       dokumentacja doręczenia – reklamacje pocztowe

3.       doręczenia elektroniczne (problem żądania doręczenia na adres poczty elektronicznej – poza ePUAP

VII.   Zawieszenie i podjęcie postępowania (przesłanki zawieszenia,  wybrane zagadnienia praktyczne)

1.       Zagadnienie wstępne - istota

2.       Śmierć strony  w toku postępowania

3.       Zawieszenie a tryby nadzwyczajne/skarga do sądu na decyzję kasatoryjną

VIII.   Dopuszczalność prowadzenia postępowania i wydania decyzji

1.       dopuszczalność wymiaru art. 68 Ordynacji podatkowej

2.       przedawnienie zobowiązania podatkowego

3.       przerwa w biegu terminu przedawnienia

IX.   Decyzja podatkowa (elementy, znaczenie)

X.   Rektyfikacja decyzji (usunięcie oczywistych omyłek, uzupełnienie decyzji)

XI.   Wykonalność decyzji podatkowych

1.       przesłanki nadania rygoru

2.       postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

XII.   Postępowanie organu podatkowego I instancji w przypadku wniesienia odwołania

1.       zmiana decyzji we własnym zakresie

2.       przekazanie dokumentów

XIII.   Postępowanie organu podatkowego I instancji w razie uchylenia decyzji przez organ odwoławczy.

XIV.   Wzruszenie decyzji w trybach nadzwyczajnych – przesłanki i różnice

1.       wznowienie postępowania,

2.       stwierdzenie nieważności,

3.       art. 254 Ordynacji podatkowej

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Postępowanie podatkowe – podatki lokalne
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-15
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów