Poprawność językowa i komunikatywność

Kategoria:
Organizacja urzędu, zarządzaniePozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-19
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 sierpnia  2019  r.

TRENER

Trener z zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz rozwoju osobistego, wykładowca akademicki, prowadził szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej (wyżsi urzędnicy państwowi, naczelnicy, dyrektorzy generalni urzędów) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej.  Autor różnych programów szkoleniowych i rozwojowych. Wdraża systemy rozwoju pracowników w organizacjach. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu redagowania pism urzędowych, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, negocjacji, zarządzania czasem, obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym na wszystkich szczeblach rozwoju osobistego i zawodowego 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1. Poprawność gramatyczna oraz ortograficzno - interpunkcyjna:

1. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
2. Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń. Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
3. Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe. Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.          

Moduł 2.  Poprawność leksykalno – stylistyczna:

1. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
2. Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
3. Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
4 . Spójność i kompozycja tekstu.
5. Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
6. Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).

Moduł 3. Etykieta językowa w urzędzie:

1. Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe, okolicznościowe, informacje) – struktura, budowa standaryzacja tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące, zasady etykiety, tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.         
2. Zagadnienia problemowe – analiza sytuacji, które ze względów etykietalnych mogą sprawić kłopot.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Poprawność językowa i komunikatywność
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-19
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów