Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych

Kategoria:
Organizacja urzędu, zarządzaniePozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-11-27
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 listopada 2018 r.

TRENER

Ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Polonistyki, Pomagisterskiego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Studiów Podyplomowych „Redakcja językowa tekstu”. Kilkanaście lat pracowała w charakterze dziennikarki oraz redaktorki, m. in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem kilkunastu książek Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców

PROGRAM SZKOLENIA

I. Poprawność ortograficzno-interpunkcyjna oraz gramatyczna

 1. Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
 2. Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie i cząstki by z różnymi częściami mowy) oraz interpunkcja (m. in. użycie przecinka, dwukropka, cudzysłowu, myślnika i łącznika), najnowsze zmiany w zakresie ortografii.
 3. Odmiana wyrazów kłopotliwych (m. in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
 4. Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów
 5. w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
 6. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
 7. Skróty i skrótowce w dokumentach kontroli – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.

II. Poprawność leksykalno - stylistyczna, styl komunikatywny, etykieta

 1. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie
 2. z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
 3. Ekonomiczność treściowa, szablon językowy, wyrazy nadużywane.
 4. Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego, styl ciężki, struktury opisowe
 5. i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
 6. Spójność i kompozycja tekstu.
 7. Najnowsze polskie słownictwo (m. in. zapożyczenia, wyrazy modne).
 8. Zapis liczb, dat, tytułów aktów prawnych oraz wyróżnienia tekstowe w dokumentach kontroli.
 9. Etykieta językowa (korespondencja oficjalna, tytulatura, sytuacje problemowe).
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-11-27
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów