Polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-18
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 15 października  2019  r.

TRENER

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia:

 •  Polityka bezpieczeństwa informacji.
 •  Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.
 •  Ewidencja upoważnień.
 •  Upoważnienia.
 •  Oświadczenie o zachowaniu poufności.
 •  Analiza ryzyka i zagrożeń.
 •  Kodeksy postępowania.

2. Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń w systemach informatycznych:

 • Na czym polega analiza?
 • Niezbędne elementy analizy zagrożeń.

3. Tworzenie polityki bezpieczeństwa krok po kroku:

 • Rola i zadania informatyka.
 • Elementy obligatoryjne Polityki.
 • Metodyka tworzenia Polityki – zagadnienia praktyczne.

4. System ochrony danych: Zachowanie poufności w systemach w praktyce:

 •  Obligowanie pracowników/współpracowników do zachowania informacji w poufności.
 •  Nadawanie/zmienianie upoważnień/uprawnień.
 •  Prowadzenie ewidencji upoważnień/uprawnień.

5. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym krok po kroku:

 •  Rola informatyka w przygotowaniu Instrukcji.
 •  Elementy obligatoryjne Instrukcji.
 •  Metodyka tworzenia Instrukcji – zagadnienia praktyczne.

6. System ochrony danych: Zarządzanie systemami i sieciami:

 •  Procedury eksploatacyjne i zakresy odpowiedzialności.
 •  Zarządzanie usługami strony trzeciej.
 •  Ochrona przed szkodliwym i mobilnym kodem.
 •  Kopie zapasowe.
 •  Monitorowanie.
 •  Zarządzanie ciągłością działania.
 •  Kontrola dostępu.
 •  Wymagania biznesowe dla kontroli dostępu.
 •  Zarządzanie dostępem użytkowników.
 •  Odpowiedzialność użytkowników.
 •  Kontrola dostępu do sieci, Kontrola dostępu do systemów operacyjnych, Kontrola dostępu do aplikacji i informacji.
 •  Przetwarzanie i komunikacja mobilna.
 •  Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji.
 •  Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji i słabości.
 •  Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji i udoskonalenia – procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-18
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów