Podstawy prawne dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego i podstawy prawne unieważnienia tych wzmianek

Kategoria:
USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-13
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 9 września 2019 r.

TRENER
Specjalista w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego woj. pomorskiego i małopolskiego, członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, były pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, autorka licznych publikacji w zakresie swej specjalizacji.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Omówienie podstawy prawnej dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego.

 1. Prawomocne orzeczenia sądów – wszystkich sądów, zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych.
 2. Ostateczne decyzje administracyjne i decyzje administracyjne o zmianie imienia i nazwiska, niezależnie od tego czy taką decyzję wydał organ krajowy czy zagraniczny.
 3. Odpisy aktów stanu cywilnego, zarówno te wydane przez polskiego kierownika usc, jak i  wydane przez zagranicznego kierownika usc.
 4. Protokoły sporządzane przez kierowników usc albo przez konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktu stanu cywilnego – tu z reguły mamy do czynienia z dokumentami wydanymi przez polskie organy.
 5. Odpisy zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów państwa obcego, niewymagające uznania.
 6. Innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu, np. kserokopii dokumentów wydawanych przez archiwa państwowe, tak krajowe, jak i zagraniczne.

II. Podanie przykładowej treści wzmianek dodatkowych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Podstawy prawne dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego i podstawy prawne unieważnienia tych wzmianek
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-13
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów