Podatek VAT w nieruchomościach - specyfika sektora finansów publicznych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

głoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 lutego 2018 r.

TRENER

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, Prowadziła liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych, cen transferowych i międzynarodowego opodatkowania, realizowane dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czy sprzedaż podlega VAT:

 • kiedy jednostka działa jako podatnik VAT,
 • sprzedaż nieruchomości jako handlowiec a zarządzanie własnym majątkiem,
 • dotychczasowa praktyka organów podatkowych i spory z podatnikami,
 • uchwała NSA z października 2015r.,
 • najnowsze, przełomowe, orzecznictwo WSA i NSA.

2. Wywłaszczenie gruntów:

 • czy zawsze należy zapłacić VAT z tytułu wywłaszczenia gruntów np. pod autostradę?
 • co zrobić gdy zapłacono podatek a obecnie zgodnie z orzecznictwem nie było to konieczne?
 • jakimi przesłankami kierować się przy określaniu czy JST zobowiązane jest rozliczyć VAT?

3. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości:

 • stawki VAT,
 • zwolnienie,
 • kwestie dokumentacyjne,
 • orzecznictwo dotyczące pierwszego zasiedlenia – sprzeczność polskich przepisów z prawem UE,
 • moment rozpoznania podatku,
 • wadium, zaliczka, zadatek,
 • sprzedaż gruntu z budynkiem,
 • możliwość dochodzenia zwrotu podatku,
 • sprzedaż nieruchomości a wpływ na współczynnik i preproporcję.

4. Odliczanie VAT:

 • zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji, 
 • orzecznictwo - w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne,
 • odliczanie VAT od targowiska – wyrok z 29 sierpnia 2017r.

5. Korzystanie z nieruchomości do celów zarobkowych:

 • najem, dzierżawa,
 • stawki, zwolnienia, kontrowersje,
 • usługi związane z obiektem sportowym,
 • usługi OSIR, MOSIR, MOKSIR,
 • refaktury mediów – kontrowersje i spory, ważne orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE,
 • faktury,
 • problematyczny obwiązek podatkowy przy refakturach i usługach ciągłych – kiedy rozliczyć podatek na przykładach,
 • typowe błędy,
 • kąpieliska, lodowiska, imprezy.

6. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych: 

 • istota odwrotnego obciążenia,
 • kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
 • katalog towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem,
 • odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
 •  wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
 • faktury i deklaracje,
 • problemy praktyczne. 

7. Podzielona płatność (split payment) w VAT i inne zmiany związane z uszczelnianiem:

 • konto VAT,
 • zachęty podatkowe,
 • pojęcie należytej staranności w VAT, jak daleko sprawdzać kontrahenta,
 • problemy praktyczne.

8. Kasy fiskalne 2018 r.:

 • nowe rozporządzenie,
 • kasy rejestrujące on-line i Centralne Repozytorium Kas,
 • limit obrotów,
 • czynności,
 • kto jest zobowiązany zainstalować kasę,
 • praktyka sektora finansów publicznych. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Podatek VAT w nieruchomościach - specyfika sektora finansów publicznych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów