OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (OZE, wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne)

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 października 2019  r.

TRENER

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej

PROGRAM SZKOLENIA

1. VAT w dotacjach – uwagi ogólne:

 •  dwa aspekty opodatkowania dotacji,
 •  pojęcie VAT kwalifikowanego,
 •  kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 •  kiedy przysługuje odliczenie,
 •  przepisy i przykłady z praktyki.

2. Opodatkowanie dotacji – zmiana stanowiska MF:

 • dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,
 • najnowsze interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych min. WSA w Rzeszowie i WSA w Lublinie,
 • praktyczne rozliczenie dotacji na przykładach.

3. Split payment i odwrotne obciążenie w usługach budowlanych:

 •  istota odwrotnego obciążenia,
 •  kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
 •  odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
 •  wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 •  obowiązkowe split payment w 2019r., obowiązki nabywcy, dostawcy i sankcje,
 •  regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
 •  o czym pamiętać podczas zamówień publicznych?

4. VAT kwalifikowany:

 • orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017 r.,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • sankcje podatkowe,
 • stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo.

5. Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji: 

 •  orzecznictwo - w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 •  inwestycje wodno-kanalizacyjne – obecne stanowiska,
 •  orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji,
 •  odliczanie VAT od targowiska, cmentarza, przystanków itp.,
 •  zmiana przeznaczenia – zapadłe i planowane orzecznictwo.

6. Kiedy projekt dotyczy VAT?

 •  działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 •  orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

Formularz Zgłoszenia

Temat: OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (OZE, wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne)
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów