Oświadczenia majątkowe w jst

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-03-28
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 marca 2019 r.

TRENER

Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

PROGRAM SZKOLENIA

1.         Podstawa prawna i zasady wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich składania

-           cel i terminy składania oświadczeń,

-           informacje podlegające ujawnieniu i ich zakres, (majątek wspólny  i odrębny),

-           dopuszczalność korekty,

-           najczęściej występujące braki, błędy, uchybienia).

2.         Przyjmowanie oświadczeń, analiza – narzędzia służące analizie.

3.         Tryb reagowania na niewłaściwe wypełnienie oświadczenia majątkowego, uchybienia formalne – co do nich zaliczamy, podejrzenie naruszenia przepisów – podstawowe symptomy świadczące o naruszeniu przepisów.

4.         Konsekwencje prawne niezłożenia oświadczenia majątkowego, niezłożenia oświadczenia majątkowego
w terminie, złożenia nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia, naruszenia przepisów ustawy.

5.         Rola i właściwość kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie reagowania na nieprawidłowości
w złożonym oświadczeniu majątkowym.

6.         Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego, charakter prawny, procedura, podmioty uprawnione
do kontroli.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Oświadczenia majątkowe w jst
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-03-28
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów