Opłaty za usługi wodne wg nowego Prawa wodnego – rodzaje opłat, sposób ich kalkulowania, procedura wymierzenia opłaty, właściwe organy Wód Polskich, postępowanie reklamacyjne

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-21
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 lutego 2018 r.

TRENER

radca prawny, specjalista z zakresu gospodarki komunalnej, prowadzi obsługę prawną gmin, spółek z udziałem samorządów, w tym przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, doświadczony wykładowca, publikuje w Gazecie Samorządu i Administracji

 PROGRAM SZKOLENIA

I. Opłata za pobór wody

1. Rodzaje opłat za pobór wody, sposób ich kalkulacji:

 • Opłata stała,
 • Opłata zmienna,
 • Opłaty podwyższone,
 • Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia,
 • Okres przejściowy w ustalaniu opłaty za pobór wody.

II. Opłata za odprowadzanie ścieków

1. Rodzaje opłat za odprowadzenie ścieków, sposób ich kalkulacji:

 • Opłata stała,
 • Opłata zmienna,
 • Opłaty podwyższone,
 • Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia,
 • Okres przejściowy w ustalaniu opłaty za odprowadzanie ścieków.

III. Opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych

1. Opłata za odprowadzenie wód otwartymi lub zamkniętymi systemami kanalizacji:

 • Opłaty stałe,
 • Opłaty zmienne,
 • Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia.

2. Opłata za odprowadzenie do wód wód pochodzących z odwodnienia gruntów.

IV. Opłata za zmniejszoną retencję

1. Charakterystyka opłaty oraz sposób kalkulacji

2. Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia

V. Procedura reklamacyjna i odwoławcza

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Opłaty za usługi wodne wg nowego Prawa wodnego – rodzaje opłat, sposób ich kalkulowania, procedura wymierzenia opłaty, właściwe organy Wód Polskich, postępowanie reklamacyjne
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-21
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów