Od wydania zezwolenia do kontroli jego realizacji - jak zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu - informacje dla początkujących i zaawansowanych...

Kategoria:
Działalność gospodarcza, alkohole
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-13
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 9 września 2019 r.

TRENER
Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, doświadczony praktyk i wykładowca. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów prowadziła wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Od wydania zezwolenia do kontroli jego realizacji - jak zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu - informacje dla początkujących i  zaawansowanych

Stosowanie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym do zezwoleń alkoholowych – wątpliwości interpretacyjne

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września oraz do 30 października 2019 roku:
  • brak  opłaty raty w terminie -  kiedy i jak  naliczyć zaległą opłatę,
  • rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
  • opłata wniesiona w niepełnej wysokości – do których zezwoleń  doliczyć  30% opłaty,
 2. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia  zezwolenia  krok po kroku:
  • wszczęcie postępowania – forma,
  • czynności organu w trakcie postępowania,
  • z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia,
  • prawidłowe ustalenie okresu karencji,
 3. Jak wyegzekwować  należną opłatę za korzystanie z zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych:
  •  sposoby naliczenia  zaległych należności,
  • jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia,
  • działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
 4. Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
  •  zmiany w terminach wygaszania zezwoleń,
  • co to są czynności zachowawcze,
  • procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
  • zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
  • prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”. 
 5. Wydawanie zezwoleń jednorazowych w aktualnym  stanie prawnym:
  • na festynach,
  • na imprezach masowych,
  • zasady spożywania alkoholu na terenie festynu,
  • procedura wydawania zezwoleń w ogródkach letnich (piwnych).
  • zezwolenia  jednorazowe i kateringowe - ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia,
 6. Jak prawidłowo stosować przepisy Kpa w postępowaniach  dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
  • ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania,
  • kiedy wzywamy  do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
  • zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – czy pobierać opłatę skarbową?
  • czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
  • obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem,
  • procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;
  • procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
  • jak prawidłowo określić  termin ważności zezwolenia,
  • istota wniesienia opłaty przed  wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym.
 7. Instytucja zrzeczenia się  przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
  • termin i forma zrzeczenia się,
  • stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień,
  • skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wykonalność a ostateczność decyzji.
 8. Obowiązki organu  przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców:
  • jak sporządzić  analizę prawdopodobieństwa  naruszenia prawa,
  • nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
  • ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia  -  możliwości odstąpienia  od obowiązku  zawiadomienia  o kontroli
  • tryb  zawiadomienia   o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
  • dokumenty zespołu kontrolnego  upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
  • miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
  • okazanie książki kontroli,
  • zakaz ponownej  kontroli,
  • skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego
  • metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych  dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
  • najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń.
 9. Naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Od wydania zezwolenia do kontroli jego realizacji - jak zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu - informacje dla początkujących i zaawansowanych...
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-13
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów