Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-08-27
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 sierpnia 2019 r.

TRENER

Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL  oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt, ochrony środowiska, ochrony przyrody.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt – FUNKCJONOWANIE AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO:

 • Schroniska dla zwierząt; legalizacja i funkcjonowanie. Możliwości umieszczenia tymczasowego zwierząt w innym miejscu.
 • Pomoc kotom w środowisku naturalnym,
 • Dokonywanie zabiegów na zwierzętach - sterylizacja i kastracja, usypianie ślepych miotów,
 • Zapewnienie opieki weterynaryjnej; zwłoki zwierząt bezdomnych,
 • Wyłapywanie zwierząt.

2. Postępowanie w stosunku do zwierząt a w szczególności regulacje dot.:

 • Zakazów zabijania zwierząt.
 • Regulacji z zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
 • Ograniczenia w obrocie zwierzętami.

3. Zasady użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego w stosunku do zwierząt.

4. Zadania gminy w zakresie ochrony zwierząt. Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy:

 • Status zwierząt dziko żyjących,
 • Uprawnienia i obowiązki gmin, zarządców dróg i innych organów państwa,
 • Problematyka dochodzenia roszczeń dotyczących zwierząt dziko żyjących i ich zwłok.

5. Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i eliminowanie zagrożenia dla osób trzecich.

6. Postępowanie w sprawach odebrania zwierząt w razie stwierdzenia ich rażącego traktowania:

 • Wszczęcie postępowania,
 • Przesłanki odebrania czasowego zwierząt,
 • Postępowanie dowodowe - oględziny, opinie biegłych, świadkowie,
 • Treść decyzji, orzeczenie o zwrocie kosztów.

7. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psów rasy uznanej za agresywną.

8. Zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym.

9. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie działalności polegającej na wyłapywaniu zwierząt – zasady i procedura.

10. Wykroczenia i postępowanie z nimi związane – rola gminy w postępowaniu.

11. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej gmin. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-08-27
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów