Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka

Kategoria:
Kultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-21
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 października 2019 r.

TRENER

prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego

PROGRAM SZKOLENIA

1. System ochrony zabytków w Polsce:

 •  Zagadnienia podstawowe.
 •  Katalog form ochrony zabytków.

2. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.

3. Zabytki w planowaniu przestrzennym:

 • Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
 • Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
 • Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
 • Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.

4. Gminna ewidencja zabytków:

 • Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
 • Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
 • Błędy w gminnej ewidencji zabytków.

5. Gminny program opieki nad zabytkami.

6. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.

7. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.

8. Dyskusja. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-21
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów