Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu pracowników

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-07-04
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 28 czerwca 2018 r.

TRENER

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor  i współautor kilkudziesięciu książek i autor ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej  (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita)

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy o ochronie danych osobowych:

 • ustawa O ochronie danych osobowych,
 • obowiązujące od 25.5.2018 r. Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Podstawowe pojęcia i zasady:

 • czym są dane osobowe,
 • dane zwykłe i dane wrażliwe,
 • co to są zbiory danych,
 • administrator danych,
 • pojęcie przetwarzania danych,
 • obowiązki informacyjne w stosunku do osób, których dane dotyczą,
 • zgoda na przetwarzanie danych,
 • zasady przetwarzania danych wynikające z RODO,
 • podstawy przetwarzania danych kandydatów i pracowników.

3. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy:

 • zakres danych, jakich można domagać się od kandydata do pracy,
 • zgoda jako podstawa przetwarzania danych,
 • dodatkowe informacje przekazane przez kandydata do pracy,
 • testy psychologiczne – dopuszczalność, możliwy zakres,
 • weryfikacja podanych przez kandydata informacji,
 • informacje o niekaralności,
 • elementy rekrutacji wykonywane przez podmiot zewnętrzny – konieczne dokumenty, dostęp do danych kandydatów,
 • okres przechowywania danych osobowych kandydatów.

4. Dane osobowe pracowników:

 • zakres danych, jakich może domagać się pracodawca,
 • zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa – zakres treści umowy, odpowiedzialność administratora i podmiotu, któremu przekazano dane,
 • badania lekarskie pracowników – profilaktyczna ochrona zdrowia i zakres danych, które może w związku z tym przetwarzać pracodawca,
 • dokumentacja pracownicza – przechowywanie danych zawartych w aktach osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • oceny pracownicze,
 • zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji pracowniczej,
 • adekwatność danych do celu ich przetwarzania – zasada minimalizmu danych,
 • kary porządkowe i postępowanie w sprawie ukarania a ochrona danych osobowych – okres przechowywania informacji o ukaraniu i innych danych zgromadzonych w związku z nakładaniem kary porządkowej,
 • udostępnianie danych osobowych pracowników na żądanie – podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych, dostęp do informacji publicznej,
 • dane osobowe pracowników a współpraca ze związkami zawodowymi – informacje o przynależności związkowej jako dane wrażliwe, przekazywanie na żądanie związku informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w tym danych o wynagrodzeniach, przekazywanie przez związek danych o członkach związku w razie konieczności konsultacji indywidualnych działań wobec pracowników (wypowiedzenie itp.) lub korzystania z uprawnień związkowych.

5. Kontrola pracowników:

 • monitoring – dopuszczalny zakres, informacje dla pracowników o stosowaniu monitoringu, możliwość wykorzystania danych z monitoringu,
 • kontrola aktywności w internecie i kontrola komputerów – zapisy w aktach wewnętrzzakładowych, czy konieczna jest zgoda pracownika, zasada minimalizmu pozyskiwanych danych. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu pracowników
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-07-04
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów