Ocena okresowa pracowników samorządowych. Tworzenie systemów ocen okresowych pracowników

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-08-28
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 sierpnia 2019  r.

TRENER

długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Praktyk w zakresie zarządzania. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne dokonywania ocen pracowników samorządowych:

 • Podstawowe informacje z ustawy dotyczące oceny pracowników.
 • Terminy dokonywania oceny.
 • Kryteria oceniania pracowników samorządowych – jak wybrać kryteria do oceny na danym stanowisku pracy, aby zagwarantować obiektywność podczas procesu oceniania?
 • Obowiązki bezpośredniego przełożonego w procesie oceny pracownika.
 • Etapy dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

2. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej organizacji.

3.Uwarunkowania systemu ocen.

4. Działania poprzedzające wprowadzenie systemu ocen okresowych w organizacji.

5. Metody oceny pracowników.

6. Dokumentacja związana z procesem oceny pracownika.

7. Wybór i ustalenie kryteriów oceny:

 • Ustalanie kryteriów podlegających ocenie.
 • Wagi kryteriów.
 • Jak wybrać kryteria adekwatne do oceny na danym stanowisku pracy?

8. Ocenianie pracowników przez kompetencje:

 • Definicja kompetencji zawodowych i ich wykorzystanie w procesie ocen pracowników.
 • Ustalenie i wybór kompetencji do oceny.
 • Opis kompetencji podlegających ocenie i ich wagi.
 • Ocena pracy w oparciu o kompetencje - dlaczego warto wdrażać ten typ oceny?

9. Rozmowa oceniająca.

10. Analiza przykładowych arkuszy okresowej oceny pracownika.

11. Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.

12. Tryb odwoławczy od dokonanej oceny.

13. Najczęstsze błędy w procesie oceniania.

14. Ocenianie przełożonych przez podwładnych.

15. System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej organizacji w szczególności polityka płacowa, polityka szkoleniowa, kształtowanie ścieżek kariery, awanse, przeniesienia lub zwolnienia pracowników. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ocena okresowa pracowników samorządowych. Tworzenie systemów ocen okresowych pracowników
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-08-28
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów