Obsługa programu PŁATNIK z uwzględnieniem Interaktywnego Płatnika PLUS

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 kwietnia 2018 r.

TRENER

Doświadczony szkoleniowiec oraz praktyk w zakresie obsługi programu Płatnik. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne w Ośrodkach Szkoleniowo - Doradczych oraz współpracuje Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.  

PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna:

1. Omówienie sposobów pobierania danych z ZUS.

2. Kartoteka płatnika po pobraniu danych z ZUS.

3. Rejestr ubezpieczonych po pobraniu danych z ZUS:

  • statusy kartotek;
  • stan danych w kartotekach pobraniu aktualizacji;
  • konieczność zmiany/korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego po podłączeniu płatnika do IPP – różne scenariusze.

 

 

4. Tworzenie informacji miesięcznej.

5. Korygowanie dokumentów:

  • pobranie kompletów rozliczeniowych z ZUS;
  • zdefiniowanie kompletu rozliczeniowego z ZUS;
  • tworzenie korekty dokumentów rozliczeniowych przy wykorzystaniu zestawów rozliczeniowych z ZUS.

 

 

 Część praktyczna:

 

 1. Oznaczenie kolejności przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących.

 

2. Wykorzystanie słowników adresowych przy tworzeniu dokumentów zgłoszeniowych.

3. Edycja danych identyfikacyjnych na kolejnym zgłoszeniu do ubezpieczeń dla ubezpieczonego.

4. Tworzenie wyrejestrowania płatnika składek oraz wyrejestrowań ubezpieczonych i członków ich rodzin.

 

5. Łączenie kartotek ubezpieczonego.

6. Badanie różnych rodzajów błędów w dokumentach.

7. Weryfikacja poprawności kodów tytułu ubezpieczenia w dokumentach.

8. Weryfikacja dokumentów przy informacji o przekroczeniu trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

9. Weryfikacja dokumentów przy informacji o zgonie.

10. Sporządzenie raportów imiennych z kodem „5000 xx”/ „3000 xx”.

 

 

Doświadczony szkoleniowiec oraz praktyk w zakresie obsługi programu Płatnik. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne w Ośrodkach Szkoleniowo - Doradczych oraz współpracuje Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Obsługa programu PŁATNIK z uwzględnieniem Interaktywnego Płatnika PLUS
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie