Obowiązkowy split payment w podatku VAT po wakacjach – mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach placówek oświatowych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatkiOświata
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-16
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 11 września 2019 r.

TRENER
Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Szkolenia otwarte i zamknięte dla jednostek sektora finansów publicznych prowadzi od 1998 roku. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych (m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej).

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w podatku VAT – zakres zastosowania MPP do towarów i usług w placówce oświatowej
 2. Katalog informacji jakie ma zawierać faktura w ramach MPP - przykłady;
 3. Płatność dokonywana w ramach MPP – jedna płatność i wiele płatności w ramach jednej faktury w tym zagadnienie płatności per faktura oraz zbiorcza płatność za okres rozliczeniowy;
 4. Faktura poniżej i powyżej kwoty 15.000 złotych w MPP;
 5. Faktura jednopozycyjna oraz wielopozycyjna – zasady rozliczania MPP - przykłady
 6. Sankcje za brak adnotacji na fakturze oznaczenia MPP - skutki podatkowe dla ksiąg rachunkowych - ewidencja;
 7. Obowiązkowy MPP w rozliczeniach na rachunku bankowym - powiązania w ewidencji księgowej:
  • przelewy wewnętrzne;
  • przelewy zewnętrzne;
  • korekty;
  • mylne wypływy;
  • nadpłaty.
 8. Obowiązkowy MPP w klasyfikacji budżetowej – paragrafy związane z MPP;
 9. Rozliczenia w ramach MPP w sytuacji kiedy placówka oświatowa jest „posiadaczem rachunku VAT oraz kiedy nie jest posiadaczem rachunku VAT:
  • dochody i wydatki budżetowe;
  • wydzielony rachunek dochodów własnych;
 10. Przelewy środków a MPP – rozliczenia wewnętrzne z organem finansowym - przykłady;
 11. MPP w sprawozdaniach budżetowych , z operacji finansowych oraz sprawozdaniach finansowych;
 12. Przepisy przejściowe – rozliczenie;
 13. Procedury wewnętrzne związane z MPP;
 14. Polityka rachunkowości po obowiązkowym MPP - co zmienić oraz co uzupełnić;
 15. Pytania i dyskusja.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Obowiązkowy split payment w podatku VAT po wakacjach – mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach placówek oświatowych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-16
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów