Obowiązki ośrodków pomocy społecznej związane z zapewnieniem osobom bezdomnym schronienia

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-11
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 8 października 2019 r.

TRENER
Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie osoby bezdomnej przy uwzględnieniu zmian wynikających z RODO. Właściwość ośrodków pomocy społecznej.
 2. Obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym – zakres i charakter prawny.
 3. Postępowanie i forma rozstrzygnięcia w przypadku skierowania osoby bezdomnej do schroniska, noclegowni lub ogrzewalni.
 4. Wymagania dotyczące standardów schronisk, noclegowni i ogrzewalni.
 5. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w zakresie art. 48a – schroniska z usługami opiekuńczymi i brak konieczności zawierania kontraktów socjalnych z bezdomnymi.
 6. Obowiązek zgłoszenia nowej listy obiektów schronienia - termin dla gmin.
 7. Wybór schroniska, noclegowni i ogrzewalni – wytyczne Ministerstwa i Urzędu Wojewódzkiego a praktyka ośrodków pomocy społecznej.
 8. Konkurs ofert przy wyborze schroniska, noclegowni i ogrzewalni.
 9. Porozumienie z inną gminą w celu zapewnienia schroniska, noclegowni i ogrzewalni.
 10. Wybór schroniska, noclegowni i ogrzewalni w trybie zapytania ofertowego lub przetargu. Umowa ze schroniskiem, noclegownią i ogrzewalnią.
 11. Własne schroniska, noclegownie i ogrzewalnie – tradycyjne zamówienie publiczne lub partnerstwo publiczno-prywatne.
 12. Uchwały gmin w przedmiocie kosztów pobytu w schronisku lub ośrodkach wsparcia - uwagi praktyczne.
 13. Podsumowanie, panel dyskusyjny.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Obowiązki ośrodków pomocy społecznej związane z zapewnieniem osobom bezdomnym schronienia
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-11
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów