Nowy radny w gminie - Status prawny radnego gminy. Prawa i obowiązki radnego nowej kadencji. Oświadczenia majątkowe i przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika

Kategoria:
Radni, obsługa biura rady
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-18
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 grudnia 2018 r.

TRENER

Zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.  Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne regulujące status prawny radnego.

2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia radnego:

 • Wynikające z ustawy o samorządzie gminnym
 • Określone w statucie powiatu
 • Określone w innych przepisach prawa
 • Zasady etyki radnego

3. Przepisy antykorupcyjne dotyczące radnego.

4. Rodzaje oświadczeń i obowiązków informowania:

 • Podstawy prawne
 • Osoby zobowiązane do składania oświadczeń
 • Istotne terminy składania oświadczeń i informacji

5. Podstawowe zasady wypełniania oświadczeń:

 • Formularze oświadczeń majątkowych
 • Majątek objęty treścią oświadczenia
 • Szczegółowa analiza zasad wypełniania poszczególnych rubryk
 • Załączniki do oświadczeń

6. Podmioty zobowiązane do przyjmowania oświadczeń i informacji:

 • Przyjmowanie oświadczeń i ich analiza
 • Zasady przekazywania oświadczeń do urzędu skarbowego

7. Przechowywanie i udostępnianie oświadczeń:

 • Jawność oświadczeń
 • Zasady publikacji w BIP
 • Przekazywanie informacji o analizie oświadczeń organowi uchwałodawczemu

8. Charakter prawny oświadczeń i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku.

9. Ochrona prawna radnego jako funkcjonariusza publicznego.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowy radny w gminie - Status prawny radnego gminy. Prawa i obowiązki radnego nowej kadencji. Oświadczenia majątkowe i przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-18
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów