Nowelizacje ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. oraz o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych od 2020 r.

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-22
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 października 2019 r.

TRENER
Z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów zajęć oraz specjalizacji dla kadr pomocy społecznej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej związanych m. in. z:
  • zniesieniem wymogu zawierania kontraktu socjalnego z osobami bezdomnymi w przypadku udzielania pomocy w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych przez gminę właściwą miejscowo ze względu na miejsce pobytu tej osoby,
  • przetwarzaniem danych osobowych w sprawach pomocy społecznej,
  • poszerzeniem katalogu dochodów nie podlegających wliczeniu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej
  • poszerzeniem kręgu osób uprawnionych do zwolnienia z partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej,
  • zwrotem ośrodkowi pomocy społecznej  przez bank lub inne podmioty kwoty świadczeń pomocy społecznej przekazanych po dniu śmierci osoby uprawnionej,
  • zniesieniem zakazu posiadania wspólnej siedziby w jednym budynku przez wybrane jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z innymi jednostkami,
  • ustaleniem wysokości opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi od osób, których dochód nie   przekracza kwoty kryterium dochodowego,
  • częstotliwością aktualizacji wywiadu środowiskowego u osób przebywających w domach pomocy społecznej,
  • rozszerzeniem obowiązku poinformowania organu pomocy społecznej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności  za pobyt mieszkańca w DPS o zmianach sytuacji  mających wpływ na wysokość tej  odpłatności,
  • innymi zmianami zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym w terminie szkolenia.
 2. Ustawa z dnia 19 lipca  2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych:
  • założenia koncepcji tworzenia Centrów Usług Społecznych - przepisy ogólne,
  • programy usług społecznych,
  • utworzenie, zadania oraz zasady działania centrum w dwóch możliwych trybach poprzez utworzenie nowej jednostki organizacyjnej samorządu albo przekształcenie ośrodka pomocy w CUS,   
  • organizacja Centrum,
  • zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum, w tym opracowanie i  realizacja indywidualnych planów usług społecznych.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowelizacje ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. oraz o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych od 2020 r.
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-22
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów