Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-18
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 14 października  2019  r.

TRENER

adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Członek etatowy SKO w Białymstoku. W latach 2012 – 2017 r. doradca prawny w spółce komunalnej zajmującej się organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Białystok, w tym również przygotowywaniem projektów aktów prawa miejscowego). W latach 2011 – 2012 doradca Prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpracownik kancelarii prawnych w zakresie prawnych aspektów gospodarki odpadami. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawych w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Realizował wiele szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych dla pracowników administracji samorządowej różnego szczebla. Prowadził szkolenia m.in. dla Związku Gmin Wiejskich, skarbników gmin woj. podlaskiego – szkolenie organizowane przez RIO w Białymstoku oraz Straży Miejskiej w Białymstoku.

PROGRAM SZKOLENIA

Aktualnie w Parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3495), która wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań w zakresie systemu utrzymania czystości i porządku  gminach. Ustawa powinna wejść w życie z końcem sierpnia 2019 r. Prezydent w dniu 7 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę zmieniającą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza nowo wprowadzonych regulacji oraz określenie wpływu znowelizowanej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

1.  Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów – obowiązki gmin.
2.  Elementy regulaminu utrzymania czystości i porządku.
3.  Określanie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasady ponoszeni opłaty.
4.  Status nieruchomości niezamieszkałych.
5.  Nowe zasady organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
6.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
7.  Kompostowanie bioodpadów a wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja w sprawie utraty prawa do zwolnienia z opłaty.
8.  Brak segregacji odpadów – decyzja określająca wysokość opłaty.
9.  Zmiany w szczegółowym zakresie świadczenia usług.
10. Nowe zasady funkcjonowania PSZOK.
11. Instalacja komunalna – nowe zasady funkcjonowania.
12. Zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych).
13. Obowiązki informacyjne i kontrolne nałożone na wójtów (burmistrzów, prezydentów).
14. Zmiany w przepisach sankcjonujących – w tym sankcja dla gmin za niewdrożenie rozwiązań systemowych w wys. od 1000 zł do 100 000 zł.
15. Analiza zmian prawnych w innych aktach prawnych prowadzonych nowelizacja, w tym w szczególności w ustawie o odpadach i prawie ochrony środowiska.
16. Analiza przepisów przejściowych.
17. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-18
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów