Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
339 zł netto/os.
Rabat:
10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 kwietnia 2018 r.

TRENER

Ekspert o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, szczególnie w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego wydawanych przez Infor SA oraz Wolters

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie – omówienie wprowadzanych i planowanych zmian w przepisach o pomocy społecznej.

2. Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:

  • ustalania prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
  • mieszkań chronionych,
  • rodzinnych domów pomocy społecznej,
  • środowiskowych domów samopomocy,
  • udzielania pomocy osobom bezdomnym w formie schronienia, w tym wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  • zasad ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
  • wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna, sprawach ubezpieczenia zdrowotnego

3. Oddzielenie postępowań administracyjnych w pomocy społecznej od świadczenia pracy socjalnej, w tym w kontekście możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków unijnych

4. Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 339 zł
Rabat: 10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie