Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Kategoria:
Kultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-31
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 28 października  2019  r.

TRENER
Specjalista

PROGRAM SZKOLENIA

1. Główne założenia nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zmiany od 1 stycznia 2020 roku.
2. Nowe obowiązki starostów w zakresie nowelizacji.
3. Uprawnieni do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Zakres świadczonej pomocy – poradnictwo obywatelskie i mediacja.
5. Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 •  współpraca z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowymi izb radców prawnych,
 •  współdziałanie z gminami,
 •  przygotowanie sieci punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
 •  przygotowanie niezbędnej infrastruktury technicznej.

6. Zlecanie prowadzenia co najmniej połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym:

 •  organizacja konkursu – określenie warunków udziału i kryteriów wyboru oferty,
 •  wyłonienie podmiotów z którymi będą zawarte umowy – przebieg procedury,
 •  kontrola wykonania zleconych zadań.

7. Finansowanie systemu:

 •  sposób wyliczania wysokości dotacji celowej dla powiatu,
 •  nowa kwota bazowa,
 •  struktura ponoszonych kosztów,
 •  kontrola wykorzystania dotacji.

8. Nowe druki ofert realizacji zadania publicznego- rezultaty i wymogi dotyczące ogłoszenia konkursowego..

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-31
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów