Nowe standardy w zakresie: schronisk, noclegowni, ogrzewalni ,,standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie standardów noclegowni

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-04-19
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 kwietnia 2018 r.

TRENER

Kierownik Działu ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Członek Śląskiego Stowarzyszenia Forum na Rzecz Osób Bezdomnych oraz Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta - Koło Katowice.  Doświadczony trener oraz prelegent na wielu konferencjach, m.in. organizowanej przez MPiPS. Współtwórca i współrealizator projektu ,,Moje Mieszkanie’’ prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach wyróżnionego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie rozwiązania w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi.

 PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do problematyki standardów usług społecznych

  • Pojęcie i znaczenie standaryzacji usług społecznych
  • Czy standaryzacja jest potrzebna?

2. Ogólne wprowadzenie do problematyki  udzielania schronienia osobom i rodzinom bezdomnym z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2017 r. Nowe standardy placówek dla osób bezdomnych.

  • Standard podstawowych usług świadczonych w Ogrzewalniach dla osób bezdomnych - teoria i praktyka.
  • Standard podstawowych usług świadczonych w Noclegowniach dla osób bezdomnych – teoria i praktyka.
  • Standard podstawowych usług świadczonych w Schroniskach dla osób bezdomnych - teoria i praktyka.

4. Dobre praktyki - skuteczne działania na rzecz osób bezdomnych.

  • Budowanie Partnerstwa - koalicja instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy bezdomnym w małej, średniej i dużej gminie.
  • Przeciwdziałanie ,,Bezdomności ulicznej’’ metoda „outreach”.
  • Wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społeczno - zawodowej - asystent osoby bezdomnej.
  • ,,Świetlica dla Bezdomnych’’ na przykładzie placówki dla bezdomnych prowadzonej przez Caritas w Dąbrowie Górniczej.
  • Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych.

5. Doradztwo dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowe standardy w zakresie: schronisk, noclegowni, ogrzewalni ,,standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie standardów noclegowni
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-04-19
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie