Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz monitoring w miejscu pracy po zmianach kodeksu pracy

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-12
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 7 grudnia 2018 r.

TRENER

Radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM SZKOLENIA

I. Modyfikacja zasad wynagradzania pracowników samorządowych

1. Wprowadzenie do zasad wynagradzania.

2. Problematyka zmiany wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania – praktyczne problemy.

3. Nowe stanowiska pracy w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 19.05.2018 r.

4. Modyfikacja sposobu naliczania stażu pracy do dodatku stażowego przy dodatkowym zatrudnieniu w jednostce samorządowej.

5. Nagroda jubileuszowa – zasady naliczania, termin wypłaty, właściwy zapis w świadectwie pracy w przypadku wypłacenia nagrody jubileuszowej pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 12 miesięcy do emerytury/renty.

6. Dostosowanie zakładowego regulaminu wynagradzania do przepisów płacowych obowiązujących od 19 maja 2018 r.

7. Konieczność modyfikacji umowy o pracę niektórym pracownikom.

8. Modyfikacja zasad wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego.

9. Nabycie prawa do wynagrodzenia a jego udokumentowanie.

10. Omówienie przepisów przejściowych.

11. Przeniesienie niektórych stanowisk ze stanowisk pomocniczych i obsługi do stanowisk urzędniczych oraz związane z tym konsekwencje.

12. Wyższe kategorie zaszeregowania dla niektórych stanowisk pracy.

13. Prawidłowe zapisy aktów wewnątrzzakładowych – praktyczne wskazówki, błędy pracodawców stwierdzane w trakcie kontroli.

14. Naliczanie dodatków wynikających z aktów wewnątrzzakładowych: stażowego, funkcyjnego, dodatków fakultatywnych oraz nagrody jubileuszowej - uwzględnianie okresów zaliczanych.

15. Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia, w tym okresów niezakończonych.

 16. Postępowanie pracodawcy samorządowego w sytuacji dostarczenia przez pracownika w trakcie zatrudnienia dodatkowych dokumentów potwierdzających okresy wliczane do dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej.

17. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.

18. Indywidualne konsultacje z trenerem.

II. Monitoring w miejscu pracy

1. Cele, których realizacja uzasadnia legalne monitorowanie miejsca pracy.

2. Miejsca, które nie mogą być objęte monitoringiem wizyjnym.

3. Zasady obligatoryjnego uregulowania monitoringu w aktach wewnątrzzakładowych.

4. Okres przechowywania nagrania obrazu w zakładzie pacy.

5. Granica pomiędzy bezpieczeństwem pracowników i ochroną mienia a kontrolą pracowników w kontekście dopuszczalności monitoringu.

6. Obowiązki pracodawcy, który wprowadził monitoring przed wejściem w życie nowych przepisów.

7. Obowiązek przekazania dodatkowej informacji w zakresie monitorowania miejsca pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

8. Oznaczenie pomieszczeń i terenu monitorowanego w zakładzie pracy.

9. Monitoring poczty elektronicznej a kontrola pracowników.

10. Zasady wprowadzenia aplikacji monitorujących działania pracowników na służbowych komputerach. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz monitoring w miejscu pracy po zmianach kodeksu pracy
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-12
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów