Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury (z uwzględnieniem zmian ustawowych)

Kategoria:
Kultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-12
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
339 zł netto/os.
Rabat:
10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 a419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 9 października 2018 r.

TRENER

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Tworzenie i zmiany organizacyjne, dotyczące instytucji kultury:

 • Aspekty rejestrowe - rejestr instytucji kultury:
  • znaczenie wpisu do rejestru,
  • odpisy z rejestru,
  • rejestr, księgi rejestrowe, akta rejestrowe.
 • Statut instytucji kultury:
  • nadawanie statutu,
  • zmiany statutu,
  • treść statutu,
  • szczególne zasady, dotyczące statutów bibliotek, muzeów oraz instytucji artystycznych.
 • Połączenia, podziały, likwidacje instytucji:
  • aspekt czasowy – zamiar (jego ogłoszenie),
  • aspekt rejestrowy,
  • opinie, zgody,
  • szczególne zasady, dotyczące muzeów i bibliotek.
 • Regulacja dotycząca wspólnej obsługi instytucji.

2. Aspekty reprezentacji i zarządzania instytucją:

 • Reprezentacja instytucji w obrocie prawnym – pełnomocnictwa.
 • Regulamin organizacyjny:
  • tryb nadawania regulaminu,
  • treść regulaminu.
 • Aspekty pracownicze:
  • szczególny status dyrektora,
  • pracownicy zarządzający,
  • funkcje kierownicze,
  • stanowiska pracy,
  • zakresy obowiązków,
  • aspekty płacowe (szczególne zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury, przepisy „kominowe”).

3. Nowe regulacje ustawowe:

 • Nowelizacje z 2017 i 2018 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Zmiany w ustawie o muzeach – nowelizacje z lat 2016-2018.
 • Nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
 • Zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów (50% koszty uzyskania przychodów).
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury (z uwzględnieniem zmian ustawowych)
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-12
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 339 zł
Rabat: 10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów