Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-11-28
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 listopada 2018 r.

TRENER

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, publikacji prasowych, komentarzy  i opinii z branży nieruchomości. Specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ogólne zasady przyznawania dopłat do czynszów najmu na podstawie nowej ustawy.
 2. Organy prowadzące postępowania związane z dopłatami do czynszów najmu – rada gminy, wójt, burmistrz, prezydent miasta.
 3. Zakres obowiązków rady gminy – podjęcie uchwały o szczegółowych zasadach przyznawania dopłat do czynszów najmu.
 4. Zakres obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta związany z postępowaniami o przyznanie dopłat do czynszów.
  5. Zasady i tryb prowadzenia postępowań związanych z dopłatami do czynszów najmu – forma prawna zakończenia postępowania – decyzja administracyjna – treść i zakres decyzji
 5. Umowa gminy z inwestorem w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowej jako jeden z koniecznych elementów stosowania ustawy i przyznawania dopłat do czynszów najmu-zakres przedmiotowy umowy.
 6. Umowa z bankiem i zasady oraz kwoty minimum pozwalające na stosowanie przepisów ustawy przez gminy.
 7. Kryteria dochodowe przyjęte w przepisach ustawy dla osób ubiegających się o dopłaty do czynszu.
 8. Termin obowiązywania dopłat do czynszów najmu oraz ich wysokość zgodnie z nową ustawą.
 9. Skutki prawne i faktyczne dla gmin związane z uchwaleniem i wejściem w życie ustawy w dniu 1 stycznia 2019 r.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-11-28
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów