Naliczanie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-10-29
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 październik 2018 r.

TRENER

wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od 12 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od 4 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych.

2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

3. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, ochrona wynagrodzeń zgodnie z RODO.

4. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zleceń.

5. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

6. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu.

7. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy).

8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca.

9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?

10. Premia uznaniowa a nagroda.

11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:

 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?
 • Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę.
 • Najnowsze stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych.
 • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem).

14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:

 • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia?
 • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia.
 • Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika.
 • Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto.

15. Pytania i dyskusja. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Naliczanie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-10-29
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów