Naliczanie 40 euro , odsetek od transakcji handlowych, pozostałych odsetek oraz dyscyplina finansów publicznych w związku z 40 euro oraz odsetkami w transakcjach handlowych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-05-18
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 15 maja 2018 r.

TRENER

Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Szkolenia otwarte i zamknięte dla jednostek sektora finansów publicznych prowadzi od 1998 roku. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych (m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej).

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Dostawa towaru oraz jej rozliczenie do transakcji handlowej w tym klasyfikacja budżetowa – na przykład :wydatki 302, 311, 421, 424, 419, 606 oraz dochody 083, 075, 094, 097 itd. - przykłady;
2.       Świadczenie usług – zakres usług w tym najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, służebność – zakres przedmiotowy zastosowania pojęcia świadczenia usług w przykładach i pułapki – wydatki i dochody - przykłady;
3.       Umowy zlecenia umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług – zastosowanie ustawy - przykłady;
4.       Stowarzyszenia , fundacje (na przykład kluby sportowe czy inne podmioty) a ich aktywność gospodarcza – umowy a kwestia 40 euro oraz odsetki – podmiot i przedmiot umowy - przykłady;
5.       Umowy ze świadczeniem jednorazowym oraz powtarzającym się – naliczanie kwoty 40 euro – zasady prowadzenia rozliczeń - przykłady;
6.       Jedna umowa a wielość faktur – kiedy 40 euro – zasady prowadzenia rozliczeń;
7.       Umowa z osobą fizyczną w tym z rolnikiem a zagadnienie aktywności gospodarczej oraz zawodowej – zasady prowadzenia rozliczeń ( użytkowanie wieczyste, dzierżawa a kwestia działalności gospodarczej ; dostawa wody oraz ścieki itd.) – przykłady;
8.       Moment naliczenia kwoty 40 euro, kurs oraz klasyfikacja budżetowa – przykłady;
9.       Odsetki od kwoty 40 euro – jakie i kiedy – naliczanie odsetek 7% za opóźnienie od kwoty 40 euro;;
10.   Odstąpienie od naliczania kwoty 40 euro – przykłady;
11.   Aneksy do umów – minimalizacja kwoty 40 euro – przykłady;
12.   Odsetki 9,5% w transakcji handlowej – naliczanie – przykłady;
13.   Rozłożenie na raty – zaległość oraz dług jeszcze niewymagalny a kwota 40 euro;
14.   Prezentacja odsetek oraz kwoty 40 euro w sprawozdawczości budżetowej , sprawozdaniach z operacji finansowych oraz załączniku nr 12 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 1 stycznia 2018 roku;
15.   Zarachowanie wpływu od dłużnika – ustawowe oraz umowne – przykłady;
16.   Orzecznictwo dotyczące kwoty 40 euro – ciekawe przykłady;
17.   Dokumentacja związana z kwotą 40 euro oraz odsetkami:
a)      wezwanie do zapłaty;
b)      nota odsetkowa;
c)       windykacja należności – przykłady;
18.   Ulgi w spłacie kwoty 40 euro i ewidencja księgowa;
19.   Dyscyplina Finansów publicznych – jak uniknąć odpowiedzialności – czy to możliwe – art.5 k.c.
20.   Zarządzanie kwotą 40 euro – kontrola zarządcza – przykłady oceny ryzyk;
21.   Pytania i dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Naliczanie 40 euro , odsetek od transakcji handlowych, pozostałych odsetek oraz dyscyplina finansów publicznych w związku z 40 euro oraz odsetkami w transakcjach handlowych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-05-18
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów