Najnowsze zmiany w prawie pracy

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-30
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 września 2019 r.

TRENER
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor  i współautor kilkudziesięciu książek i autor ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej  (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita). 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników:
  • nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika,
  • zgoda jako podstawa przetwarzania danych – zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody,
  • dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa,
  • dane biometryczne – wprowadzenie możliwości ich przetwarzania
 2. Zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – konieczność zmian regulaminu.
 3. Dokumentacja pracownicza  od 2019 r.:
  • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe),
  • ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza,
  • informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem  pracy,
  • zniszczenie dokumentacji pracowniczej,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
  • informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci,
  • przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.
 4. Rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej:
  • cztery części akt osobowych,
  • nowe zasady numeracji akt osobowych,
  • zasady usuwania dokumentów z akt osobowych,
  • zakres treści „dokumentacji pracowniczej” (poza ewidencją czasu pracy m. in. wnioski pracowników, zgody pracowników opiekujących się małym dzieckiem i kobiet w ciąży, dokumenty związane z pracą w godzinach nadliczbowych lub zadaniowym czasem pracy),
  • znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy (m. in. podawanie przedziałów godzinowych pracy,
  • regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji
  • zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,
  • sposób dokonywania doręczeń informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
  • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
  • konieczność dostosowania obecnych dokumentacji do nowych wymogów.
 5. Roszczenia z tytułu mobbingu
 6. Inni członkowie rodziny korzystający z uprawnień rodzicielskich:
  • gwarancje trwałości zatrudnienia,
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 7. Świadectwa pracy:
  • nowe terminy na  wystąpienie do pracodawcy i sądu pracy z wnioskiem sprostowanie świadectwa pracy,
  • wystąpienie do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Najnowsze zmiany w prawie pracy
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-30
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów