Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych, państwowych i prywatnych (czyli jak tworzyć procedury kontrolne i je egzekwować)

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-06-27
Godzina:
9:00-15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 czerwca 2019  r.

TRENER

Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze. Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia dla firm z zakresu prawa gospodarczego. Jest autorką licznych  artykułów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Jak zaprojektować umowę spółki, by właścicielowi przyznać jak najszersze prawo kontroli.
2. Problematyka działalności rad nadzorczych w spółkach kapitałowych i sprawowanej przez nie kontroli:

 • co to jest rada nadzorcza i w których spółkach występuje?,
 • cele i obowiązki rady nadzorczej,
 • problem bezczynności i fasadowości rad nadzorczych,
 • co powinny zawierać prawidłowe procedury kontrolne dla rad nadzorczych, tak aby zwiększyć efektywność ich pracy?
 • cykl życia spółki kapitałowej w ramach roku obrotowego i w kontekście pracy rady nadzorczej,
 • czy czytanie sprawozdania finansowego pozwala na wykrycie nadużyć w spółce, a jeżeli tak, to jakich?,
 • czym różni się sprawozdanie finansowe od bilansu?,
 • jakie nadużycia pozwala wykryć badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?,
 • cel badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 • co powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony rad nadzorczych – kierunki kontroli.

3. Działanie na niekorzyść spółki przez członków zarządu i zakres odpowiedzialności.
4. Najczęściej występujące rodzaje nadużyć:

 • łamanie procedur przetargowych celem doprowadzenia do dania zlecenia firmie „zaprzyjaźnionej”,
 • zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców,
 • transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, marketing…),
 • niegospodarność i jej rodzaje.

5. Jak wykrywać w/w nadużycia i jak radzić sobie z nimi w drodze wprowadzanych procedur kontrolnych. Co dobrze napisane procedury kontrolne powinny zawierać.
6. Czy antykorupcyjna norma ISO 37001, może pomóc w zwalczaniu korupcji w spółkach komunalnych. Wady i zalety.
7. Co jest lepsze i tańsze, dobrze napisana procedura kontrolna czy norma ISO. Mity i fakty związane z ISO.
8. Problematyka zapewnienia właściwego przepływu informacji w jednostce:

 • czy wolno ignorować donosy?,
 • czy wolni ignorować skargi od petentów?,
 • donos czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?,
 • skarga czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?,
 • tworzenie profesjonalnych procedur dotyczących rozpoznawania skarg,
 • czy skargę może rozpoznawać osoba, której ona dotyczy?.

9. Czy pełnomocnik w tym prokurent odpowiada za długi spółki wynikające z umów, które podpisuje?
10. Błędy w procedurach dot. nadzoru właścicielskiego tworzonych przez gminy.

Materiał nadprogramowy:

Zasady reprezentacji przedsiębiorców tj. podpisywania umów. Omówienie zagadnienia celem uniknięcia zarzutu ich nieważności (działanie przez prokurentów, prezesów, wspólników).

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych, państwowych i prywatnych (czyli jak tworzyć procedury kontrolne i je egzekwować)
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-06-27
Godzina: 9:00-15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów