Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-16
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 11 października 2018 r.

TRENER

Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od ponad 18 lat

PROGRAM SZKOLENIA

1.     Skutki upływu terminu płatności, termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku, skutki niedotrzymania nowego terminu płatności.
2.     Zasady naliczania odsetek za zwłokę. Wyłączenie obowiązku naliczania odsetek za zwłokę.
3.     Zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia.
4.     Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty podatku.
5.     Wykonanie obowiązku przesłania przez wierzyciela upomnienia.
6.     Możliwość umarzania kosztów upomnienia z urzędu i na wniosek (wzory decyzji).
7.     Tytuł wykonawczy stosowany w zakresie egzekucji należności pieniężnych. Wypełnienie poszczególnych części i pozycji tytułu wykonawczego.
8.     Zmieniony tytuł wykonawczy. Dalszy tytuł wykonawczy.
9.     Projektowane zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
10.   Przedawnienie zaległości podatkowych. Terminy przedawnienia. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia. Dokument informujący o przedawnieniu.
11.   Stwierdzenie nadpłaty podatku (z pominięciem decyzji, odmowa stwierdzenia nadpłaty, stwierdzenie nadpłaty w decyzji).
12.   Określenie wysokości nadpłaty.
13.   Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty podatku. Dokumentowanie zaliczenia nadpłaty. Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty.
14.   Rejestr Należności Publicznoprawnych – możliwość ujawnienia dłużników od 2018 r.
15.   Uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie przez Gminę danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
16.   Zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-16
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów