Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania personelu

Kategoria:
Fundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-12-07
Godzina:
9:00 - 14:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 3 grudnia 2018 r.

TRENER

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, dyrektor w Instytucji Wdrażającej, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014. Ekspert w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków w latach 2014-2020 (45min.)

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013, 1304/2013.

- Ustawa wdrożeniowa na lata 2014-2020 po nowelizacji.

- Wytyczne.

- Umowa o dofinansowanie.

2. Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2017 roku nowelizacją ustawy wdrożeniowej i najnowszymi Wytycznymi (45min.)

- Likwidacja Wytycznych programowych.

- Nowe definicje w Wytycznych.

- Zmiany w kwalifikowalności podatku VAT.

- Nowy sposób publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności.

- Zmiany dotyczące zatrudniania personelu w projektach.

3. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków (45min.)

- Zasięg geograficzny kwalifikowalności.

- Ocena kwalifikowalności projektu.

- Trwałość projektu EFS.

- Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków.

- Ocena kwalifikowalności wydatku.

- Zasada faktycznego poniesienia wydatku.

4. Zatrudnianie personelu (1h45min.)

- Ogólne warunki zaangażowania personelu.

- Stosunek pracy.

- Składniki wynagrodzenia.

- Oddelegowanie.

- Nagrody i premie.

- Dodatki do wynagrodzeń. - Samozatrudnienie.

- Limit zaangażowania miesięcznego.

- Nowe regulacje dotyczące umów cywilnych.

- Personel zatrudniony w kosztach rozliczanych ryczałtowo.

5. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (90min.)

- Prawo Zamówień Publicznych.

- Zasada Konkurencyjności.

- Rozeznanie rynku.

- Procedury wewnętrzne.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania personelu
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-12-07
Godzina: 9:00 - 14:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów