Kurs specjalisty postępowania administracyjnego

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-22 do 2019-07-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
669 zł netto/os.
Rabat:
10% (602,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 lipca 2019 r.

TRENER
Etatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, doświadczony ceniony i wysoko oceniany wykładowca.

METODOLOGIA KURSU:

Kurs skierowany do osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnej  w jednostkach samorządu terytorialnego. Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów. Posiadamy praktyczne materiały przygotowane z myślą o uczestnikach kursu a dodatkowo każdy uczestnik kursu otrzyma najnowsze wydanie książkowe  KPA. Kurs trwa 12 godzin lekcyjnych realizowany odpowiednio w siedzibie Ośrodka w Katowicach i we Wrocławiu w dni robocze w  formie całodniowych szkoleń (6 godzin lekcyjnych). Uczestnicy po  zakończonym kursie otrzymają certyfikaty.

PROGRAM KURSU:

Część I

 1. Zmiany w obszarze zasad ogólnych postępowania administracyjnego.
 2. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie.
 3. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49-49b i art. 91 § 3 k.p.a).
 4. Mediacja w postępowaniu administracyjnym Wezwania.
 5. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
 6. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

Część II

 1. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania.
 2. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.
 3. Ugoda administracyjna.
 4. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego.
 5. Tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym.
 6. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a–189k k.p.a.).
 7. Pozostałe zmiany w k.p.a. i w innych ustawach.

Szczegółowy program kursu w ofercie

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kurs specjalisty postępowania administracyjnego
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-22
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 669 zł
Rabat: 10% (602,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów