Kurs: Specjalista ds.rozliczeń vat w jst. Rozliczanie podatku VAT w samorządzie – dla początkujących z uwzględnieniem zmiany przepisów 2019 roku

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-06-24 do 2019-06-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
689 zł netto/os.
Rabat:
10% (620,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 czerwca  2019  r.

TRENER

praktyk, ekspert w zakresie podatku VAT, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

I. Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce

1. Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.

2. Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.

II.  Podmiot opodatkowania – co to oznacza?

1. Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?

2. Definicja podatnika.

3. Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podmiot opodatkowania.

III. Przedmiot opodatkowania

1. Pojęcie czynności opodatkowanych.

2. Dostawa towarów:

 • Definicja towarów,
 • Odpłatna i nieodpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT.
 • Świadczenie usług:
 • Odpłatne i nieodpłatne  świadczenia usług,
 • Refakturowanie usług – w jakich przypadkach?

IV. Wybrane usługi oraz sprzedaż towaru a zasady opodatkowania

1. Najem, dzierżawa, dostawa mediów, usługi komunalne.

2. Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.

3. Wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu oraz pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – rozpoznanie momentu podatkowego.

4. Najnowszy wyrok NSA.

5. Usługi opieki i pomocy społecznej – najnowsze stanowiska i interpretacje podatkowe.

6. Dostawa lokali i budynków w tym najnowsze orzecznictwo TSUE w sprawie pierwszego zasiedlenia.

7. Użytkowanie wieczyste.

8. Odwrotne obciążenie – co oznacza i jak je rozliczać.

V.  Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania

1. Wykaz aktualnych stawek podatku VAT, stawka 23 %, stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania

2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT - katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT

3. Zmiana stawek podatkowych od 01.04.2019 i od stycznia 2019 r. – Wiążąca Informacja Stawkowa.

VI. Moment powstania obowiązku podatkowego

1. Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?

2. Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego

3. Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego

4. Zaliczki a obowiązek podatkowy.

DZIEŃ II

I. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług

1. Rodzaje faktur:

 • Faktura obowiązkowa i na żądanie,
 • Faktura zaliczkowa,
 • Duplikat faktury,
 • Terminy wystawiania faktur,
 • Odpowiedzialność wystawcy faktury,

2. Elementy faktury.

3. Faktury korygujące i noty korygujące:

 • Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących,
 • Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus),
 • Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?,

4. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

II. Podzielona płatność (split payment) dobrowolna i obowiązkowa - planowane zmiany w tym zakresie.

1. Na czym polega podzielona płatność?

2. Sposób dokonywania płatności za fakturę przy metodzie split payment.

3. W jaki sposób korzystać ze zgromadzonych na koncie VAT środków?.

4. W jakim przypadku może nastąpić blokada konta VAT.

5. Podzielona płatność a odwrotne obciążenie – zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowe płatności za pomocą split paymentna niektóre kowary i usługi.

6. Biała Lista podatników – ważne przy dokonywaniu płatności.

III. Zasady i sposób dokonywania odliczeń podatku VAT naliczonego. 

1. Odliczenia podatku VAT

 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony)
  • Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
  • Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego,
  • Zakupy dające prawo do częściowego odliczenia podatku VAT
  • Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.
  • Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP),
  • Przykład dokonywania odliczeń częściowych.

2. Nowy Centralny Rejestr Faktur nabyciowych – nowe przepisy

IV. Panel dyskusyjny

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kurs: Specjalista ds.rozliczeń vat w jst. Rozliczanie podatku VAT w samorządzie – dla początkujących z uwzględnieniem zmiany przepisów 2019 roku
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-06-24
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 689 zł
Rabat: 10% (620,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów